Nieuwe privacy ingang 1 mei 2018

Folkertshop privacy voorwaarden

Als eerste de privacy policy is per 16 februari 2018 van toepassing op www.folkertshop.nl. Echter is wel de privacy policy voor het laatst aangepast op 23 April 2018.

Wij zijn er dan ook ten slotte van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze taak om uw privacy dan ook goed te beschermen. Op deze pagina laten we u daarom ook weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt. En waarom we deze gegevens dan ook verzamelen. Maar ook hoe we hiermee de gebruikers ervaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is dan ook alleen van toepassing op de diensten van Folkertshop. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat wij dat dan niet zijn voor andere sites. Door gebruik te maken van deze site geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Folkertshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. En draagt er dus ook zorg voor dat de door uw persoonlijke info die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Folkertshop , gevestigd aan Schokkerlaan 56 1503 JR te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zoals weergegeven in deze privacy verklaring.Onze contact gegevens waar u ons op kunt bereiken zijn:

Folkertshop
Schokkerlaan 56 

1503 JR Zaandam
Tel: 0621570823
Mail: Info@folkertshop.nl
Website: www.Folkertshop.nlPersoonsgegevens die wij verwerken bij Folkertshop

Folkertshop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. En / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij dan verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


De bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij Folkertshop

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld. Over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@folkertshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken bij Folkertshop

Folkertshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
-  Folkertshop analyseert uw gedrag op de website. Om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Maar ook volgt  Folkertshop uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
-  Folkertshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.


De geautomatiseerde besluitvorming van Folkertshop

Folkertshop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. (bijvoorbeeld een medewerker van Folkertshop)Hoe lang we persoonsgegevens bewaren bij Folkertshop

Folkertshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren dan ook de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Gegevens die u achter laat bij vragen, opmerkingen of afspraken voor een dienst.
(Categorie) persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en product.
Bewaartermijn: Wordt eens per twee jaar opgeschoond.
Reden: Ivm onze dienstverlening.Gegevens over bestellingen betaalde diensten of wel producten
(Categorie) persoonsgegevens: naam, adres en product.
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Ivm bewaartermijnen fiscus/belastingdienst.Delen van persoonsgegevens met derden van  Folkertshop

Folkertshop verkoopt uw gegevens niet aan derden. En verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en ook van de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Folkertshop blijft dan wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken bij  Folkertshop

Folkertshop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.De website van Folkertshop

Bij jouw eerste bezoek aan onze website Folkertshop hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. En hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van Folkertshop worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en / of de sociale media - bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam:
Functie: Analytische cookie die website bezoek meet
Bewaartermijn: 7 jaar

Via onze website Folkertshop wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier ten slotte geen invloed op. Wij hebben Google dus niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google dus ook niet verzocht om uw IP-adres te maskeren.Folkertshop gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Folkertshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen. Om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@Folkertshop.nl. Of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Folkertshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Vragen wij u dan ook om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. (MRZ is het machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort).We reageren zo snel mogelijk, maar dan wel binnen vier weken, op uw verzoek.

Ook wil Folkertshop u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dan wel bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen bij Folkertshop

Folkertshop neemt ten slotte de bescherming van uw gegevens serieus. En neemt daartoe passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Neem dan contact op met onze klantenservice 0621570823 of via info@Folkertshop.nlFolkertshop vragen en feedback

Indien u nog een vraag mocht hebben over de Privacy Policy van Folkertshop. Dan kunt u altijd even contact met Folkertshop opnemen we staan u dan graag te woord. Wij helpen u ook verder als u info nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Als er een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn. Dan vindt u ook altijd de meest recente info op deze pagina.Contact gegevens:

Folkertshop
Schokkerlaan 56
1503 JR Zaandam
Tel: 0621570823
Mail: Info@Folkertshop.nl

Kijk hier voor onze bedrijfsgegevens
Gewijzigd op: 26 juni 2019